Fysiotherapie in de thuiszorgsituatie

‘Fysiotherapie in de thuiszorgsituatie’ houdt meer in dan een patiënt behandelen aan huis. Behalve de aandoening zelf en daaruit voortvloeiende fysieke beperkingen wordt de patiënt geconfronteerd met aanpassingen in huis, hulpmiddelen, thuiszorg, regelgeving en bekostiging van al die aanpassingen en extra hulp. Geertrui Verroen is hierin extra geschoold en is als fysiotherapeute toegevoegd aan het Buurtzorg team Leiden, wat zodoende een Buurtzorg + team is geworden