Etalagebenen

Voor de behandeling van etalagebenen (claudicatio intermittens of perifeer arterieel vaatlijden) is Martin van der Mark aangesloten bij het Claudicatio Netwerk. De behandelingen bestaan voor het grootste gedeelte uit looptraining onder begeleiding. Als u daarvoor in aanmerking komt wordt u door uw vaatchirurg doorverwezen naar een fysiotherapeut, die lid is van dit netwerk.

etalagebenen