oefenzaal

OVER DE PRAKTIJK

Wij zijn een middelgrote praktijk met 5 ervaren fysiotherapeuten ten zuiden van het centrum van Leiden. Sinds 1980 was onze praktijk gevestigd op de begane grond van Lammenschansweg 10. In maart 2017 zijn wij verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Perzikweg 9a in Leiden.
Sinds 2009 hebben we ook de beschikking over een dependance aan de Roodenburgerstraat 1a, een monumentaal pand, waar we onderdeel uitmaken van een gezondheidscentrum met onder andere een drietal huisartsen, een logopediste, apotheek De Aloë en het Sociaal Wijkteam Roodenburg.

Missie en visie

Onze missie is: ‘Uw Bewegen is onze Zorg’ en daaruit blijkt het centraal plaatsen van de patiënt met zijn of haar hulpvraag.

Onze daaruit voortvloeiende visie is:

  • goede communicatie met de patiënt en de verwijzers
  • gedegen onderzoek om tot een goede (fysiotherapeutische)diagnose te komen
  • duidelijk behandelplan en daaruit voortvloeiende behandeling, dit alles in overleg met de patiënt
  • de patiënt gaat zelf aan de slag met de adviezen en huiswerkoefeningen

Eerste afspraak

Als u bij ons een afspraak maakt om duidelijkheid te krijgen over uw klacht en wat wij voor u daarin kunnen betekenen wordt er allereerst een intake gedaan door een van onze fysiotherapeuten, die bestaat uit vragen stellen en onderzoek doen naar de aard van uw klachten.
Dit is nodig om een goede diagnose te kunnen stellen.

Al bij dit eerste contact is er voldoende gelegenheid om uw vragen en zorgen omtrent uw klacht bij ons uit te spreken. Ook uw eigen inbreng wordt op prijs gesteld. Kortom: u als patiënt staat centraal.

U kunt op twee manieren bij ons een afspraak maken: met of zonder verwijsbrief van een arts.
Een verwijsbrief is beslist noodzakelijk in geval van een zogenaamde chronische aandoening (link naar vergoedingen zorgverzekeraar in de footer ), of wanneer de fysiotherapie aan huis moet plaatsvinden. In de andere gevallen kunt u zonder verwijzing een afspraak met ons maken.

Behandelplan

Als de diagnose gesteld is bespreken we met u het behandelplan, vermoedelijk verloop, te verwachte tijdsduur en natuurlijk uw eigen verwachtingen. Hierbij volgen we zo veel mogelijk de richtlijnen, die door onze beroepsgroep zijn opgesteld.

Zelf aan de slag

Voor het verhelpen, verlichten of onder controle krijgen van veel klachten is het heel belangrijk dat u leert wat u zelf zou kunnen doen en laten.
Een soort van motto hierbij is ‘use it or loose it ‘: het is goed om te oefenen en te bewegen om zodoende de functies, die het lichaam heeft te onderhouden en mogelijk te verbeteren.

Afronding van de behandelreeks

De behandeling wordt afgesloten met een eindrapportage aan huisarts of verwijzend arts.
Tevens wordt u gevraagd of we uw emailadres mogen doorgeven aan bureau Mediquest, die u een aantal vragen gaat stellen over onze kwaliteit van handelen. Voor meer info zie kwaliteitszorg