Myofasciale Triggerpoint cursus

Op 24 en 25 juni hebben Jose van Bemmel en Paul Lasschuijt de cursus myofasciale pijn in nek- schouder- en armregio gevolgd.
Tijdens deze cursus hebben wij kennis genomen van de wetenschappelijke achtergrond van myofasciale pijn die veroorzaakt wordt door verharde strengen in een spier (Triggerpoints). Daarnaast hebben wij praktische vaardigheden opgedaan in het herkennen en behandelen van triggerpoints.
Het onderzoek en de behandeling ziet er als volgtuit:
Allereerst zal worden begonnen met het herkennen van het pijngebied van de patiënt. De therapeut kijkt welke spieren de pijn kunnen veroorzaken en onderzoekt deze spieren. De myofasciale triggerpoints bevinden zich in een verharde streng en voelen aan als een plaatselijke verdikking. De patiënt ervaart door druk de herkenbare pijn. Tevens wordt er gekeken naar de afname van spierlengte. De therapie zal gericht zijn op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints, waardoor de strakke spierstrengen die verantwoordelijk zijn voor de toegenomen spierspanning worden losgemaakt. De pijn zal hierdoor afnemen. Ook de lengte van de spier moet weer genormaliseerd worden. Hiervoor bestaan verschillende therapeutische technieken. De meest gebruikte technieken zijn:
 triggerpoint compressie d.m.v. aanhoudende druk op het triggerpoint
 op lengte brengen van de betreffende spier
 Cirkelvormige knedingen met toenemende druk
 Warmte applicatie (dit leidt tot ontspanning in de spier)
 Leren ontspannen van de spier
 Houdingsadviezen en eventuele oefeningen
De hoeveelheid benodigde behandelingen is moeilijk aan te geven, daar geen persoon hetzelfde is. Er bestaat veel verschil in reactievermogen tussen mensen onderling, met name in het tempo waarin myofasciale triggerpoints te inactiveren zijn. Hoe resoluter en consequenter u de veroorzakende en klachtonderhoudende factoren aanpakt, des te sneller een goed resultaat wordt bereikt. In het algemeen geldt: hoe langer de periode tussen het ontstaan van de klachten en het begin van de behandeling, des te groter het aantal benodigde behandelingen.
Wat kunt U zelf doen? Belangrijk is om te ontdekken welke activiteit en/of houding precies de pijn veroorzaakt. Zo kan de therapeut analyseren welke spieren hiervoor verantwoordelijk zijn. Ook is het belangrijk na te gaan welke klachtenonderhoudende factoren een rol spelen, bijvoorbeeld stress, werkhouding etc. Vanzelfsprekend dient u een actieve rol in te nemen in de behandeling door eventuele adviezen en oefeningen uit te voeren en actief mee te denken met de behandeling.