Kwaliteitszorg

Lidmaatschap van het KNGF

Alle fysiotherapeuten zijn lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR)

Dat betekent dat wij:

  • na- en bijscholing volgen
  • richtlijnen gebruiken
  • ons onderwerpen aan het verenigings- en medisch tuchtrecht
  • aangesloten zijn bij de Landelijke Klachtenregeling
  • ingeschreven staan in het BIG-register.

Tevredenheidsenquête

Uw mening over ons functioneren is voor ons van groot belang om onze dienstverlening en inhoud van ons werk nog verder te verbeteren.

Als u daar toestemming voor heeft gegeven en als wij uw e-mailadres hebben genoteerd zult u na afloop van de behandeling namens ons door het bedrijf Mediquest uitgenodigd worden voor een enquête.
Per mail worden u een dertiental vragen gesteld over uw tevredenheid.
Niet alleen over de fysiotherapeutische behandeling, maar ook over onze organisatie.
Werken we op tijd, krijgt u voldoende uitleg, worden uw vragen voldoende beantwoord.
Het spreekt vanzelf dat de door u ingevulde gegevens alleen anoniem worden teruggekoppeld.
Bij chronische aandoeningen kunt u na de 20e behandeling een enquête verwachten.
Sommige Zorgverzekeraars gebruiken deze gegevens – nogmaals anoniem – om ons functioneren als praktijk te beoordelen

Samenwerken

Binnen ons team werken wij nauw samen op organisatorisch en inhoudelijk gebied.
We vragen regelmatig bij één van de andere collega’s een second opinion aan als er bij u of bij ons behoefte is aan nader onderzoek naar de oorzaak van uw klachten.
We hechten veel belang aan samenwerking met huisartsen, medisch specialisten en collega fysiotherapeuten buiten onze praktijk als het uw behandeling ten goede komt.